Kabayaran Para Sa Pag -Sign Ng Zodiac
Substability C Mga Kilalang Tao

Alamin Ang Pagiging Tugma Sa Pamamagitan Ng Pag -Sign Ng Zodiac

Mga Kuwento ng Inspirational

Nanonood ng TV, Nakilala ng Babae ang Anak ng Yumaong Kapatid na Nawala Noong Araw na Siya ay Namatay – Daily Drama

Matapos manood ng isang panayam sa TV, isang babae ang nagmaneho patungo sa kabilang panig ng bansa, umaasang makikilala niya ang anak ng kanyang yumaong kapatid, na nawala nang walang bakas noong isang taon.Si Kelly ay nakaupo sa sopa sa kanyang sala, gamit ang kanyang telepono na may TV na tumatakbo sa background. Lumipat siya sa isang channel ng balita upang makita ang mga highlight ngunit hindi siya nagbigay pansin hanggang sa magsimula ang isang palabas sa panayam.Habang tinitingnan ang mga larawan ng kaibigan sa social media, naririnig niya ang kausap ng interviewer sa iba't ibang tao. Nakadikit ang mga mata niya sa phone niya hanggang sa isang pamilyar na boses sa TV ang nakakuha ng atensyon niya.

  Para sa mga layunin ng paglalarawan lamang. | Pinagmulan: Pexels

Para sa mga layunin ng paglalarawan lamang. | Pinagmulan: Pexels

'Jesus! Hindi ito posible!' napabuntong-hininga siya habang nakatingin sa screen ng TV na dilat ang mga mata.Bumisita ang tagapanayam sa isang silungan para sa mga walang tirahan sa isang lungsod sa kabilang panig ng bansa. Nakipag-usap siya sa mga lalaki, babae, at bata sa lahat ng edad, ngunit interesado si Kelly na marinig ang tungkol sa kuwento ng isang lalaki lamang.

Sinabi ng batang walang tirahan sa tagapanayam na ang kanyang pangalan ay Henry at isiniwalat na isang lalaking walang tirahan ang nagligtas sa kanyang buhay at dinala siya sa kanlungan. Nang tanungin ng tagapanayam kung nasaan ang lalaki, tumingin ang bata sa lupa at umiling.

'Nasa trial siya ngayon,' sagot ni Henry.Kitang-kita ni Kelly ang pagkabigo sa mukha nito, ngunit masaya siyang malaman na buhay pa ang batang lalaki. Napanood niya ang palabas sa panayam hanggang sa katapusan, umaasang makuha ang address ng shelter.

'I tried looking for you, Tita Kelly, but I found you,' sabi niya habang nagpupunas ng luha.

Si Henry ay pamangkin ni Kelly, ang anak ng kanyang yumaong kapatid na babae. Namatay ang nakatatandang kapatid na babae ni Kelly sa isang nakakatakot na aksidente sa sasakyan noong isang taon. Naalala pa ng dalaga ang tawag sa telepono na natanggap niya mula sa ospital noong araw na iyon nang sabihin sa kanya ng isang nurse na wala na ang kanyang kapatid.

  Para sa mga layunin ng paglalarawan lamang. | Pinagmulan: Pexels

Para sa mga layunin ng paglalarawan lamang. | Pinagmulan: Pexels

Nang gabing iyon, ang kapatid na babae ni Kelly ay nagmamaneho pauwi kasama si Henry, ngunit nang dumating ang mga unang tumugon sa lugar ng aksidente, natagpuan lamang nila ang kapatid ni Kelly sa kotse. Ilang buwang hinanap ng nasalantang babae si Henry ngunit hindi niya ito mahanap.

Nang hindi niya mahanap ang anak ng kanyang kapatid, sinabihan siya ng kanyang mga kaibigan at pamilya na kalimutan na siya. Dapat daw ay namatay na siya, pero ayaw maniwala ni Kelly. Sa kaibuturan niya, pakiramdam niya ay buhay pa ang kanyang pamangkin, ngunit hindi niya alam kung nasaan ito.

Pagkatapos siyang panoorin sa TV, nagpasya si Kelly na bisitahin ang shelter kinabukasan.

'Hindi na ako makapaghintay na makilala ka!' sabi niya habang nangingilid ang mga luha niya.

  Para sa mga layunin ng paglalarawan lamang. | Pinagmulan: Pexels

Para sa mga layunin ng paglalarawan lamang. | Pinagmulan: Pexels

Nang sumunod na araw, si Kelly ay nasa likod ng manibela at nagmaneho ng halos 900 milya sa buong bansa upang bisitahin si Henry. Matapos ang nakakapagod na biyahe papunta sa shelter, pumasok si Kelly sa loob at sinabi sa receptionist na gusto niyang makilala ang anak ng kanyang kapatid.

'Please wait here,' sabi ng receptionist kay Kelly bago pumasok sa loob ng shelter para ipaalam kay Henry.

Ilang saglit pa, lumabas si Henry sa pinto at binati ang tiyahin. 'Kamusta honey? Hindi ako makapaniwalang nandito ka!' Hinawakan ni Kelly ang mga braso ni Henry bago niya ito niyakap ng mahigpit at sinabi sa kanya kung gaano niya ito na-miss.

Matapos makipagkita sa kanyang tiyahin, hindi na napigilan ni Henry ang kanyang mga luha. He cried hysterically while sitting beside her. 'I tried looking for you, Tita Kelly, but I found you,' sabi niya habang nagpupunas ng luha.

'Oh, Henry! Don't worry. I'm here now,' tinapik ni Kelly ang likod niya.

Marami siyang gustong itanong sa kanya ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula.

  Para sa mga layunin ng paglalarawan lamang. | Pinagmulan: Pexels

Para sa mga layunin ng paglalarawan lamang. | Pinagmulan: Pexels

Nang kumalma si Henry, sinabi niya kay Kelly ang nangyari noong gabing pauwi siya mula sa camping kasama ang kanyang ina. 'Pauwi na kami pagkatapos ng paglubog ng araw. Madilim, at walang masyadong sasakyan na nagmamaneho sa highway kasama namin,' paggunita ng bata.

'Biglang nawalan ng kontrol si nanay sa sasakyan, at nabangga kami,' umiling siya at huminga ng malalim, pilit na pinipigilan ang kanyang mga luha.

'Naaalala ko pa ang mga huling salita na sinabi sa akin ni nanay. Sinabi niya sa akin na ako ang pinakamagandang bagay na nangyari sa kanya,' patuloy ni Henry.

'Mahal na mahal niya ako.'

'Pero paano ka napunta dito, Henry?' tanong ni Kelly. 'I saw your interview where you said a homeless man saved you. Sino siya?'

'Oo, si Lucas iyon. Iniligtas niya ang buhay ko!' Ngumiti si Henry kay Kelly. 'Nung nabangga ang sasakyan namin, walang sumagip sa amin hanggang sa makalipas ang ilang minuto. Naramdaman kong may humila sa kamay ko, at nakita ko si Lucas na nakaupo sa tabi ko nang imulat ko ang mga mata ko.'

'Anong nangyari noon?' curious na tanong ni Kelly.

  Para sa mga layunin ng paglalarawan lamang. | Pinagmulan: Pexels

Para sa mga layunin ng paglalarawan lamang. | Pinagmulan: Pexels

'Pumunta siya doon para iligtas kami, pero dahil namatay na si nanay, sinama niya ako at tumawag sa 911,' paggunita ni Henry. 'Siya ay isang doktor sa pamamagitan ng edukasyon, kaya alam niya kung paano ako iligtas.'

'Si Lucas ay isang taong walang tirahan nang iligtas niya ang aking buhay, ngunit bago iyon, mayroon siyang isang malaking bahay at ilang mga kotse,' sabi ni Henry. 'Kailangan niyang ibenta ang mga ito para mailigtas ang buhay ng kanyang anak.'

'Hay naku! Grabe naman. Nasaan ang anak niya?' tanong ni Kelly.

'Hindi siya nailigtas ng mga doktor, ngunit nawala ang kayamanan ni Lucas at napilitang manirahan sa mga lansangan,' sabi ni Henry.

Pagkatapos, sinabi ni Henry kay Kelly na gusto niyang makipag-ugnayan sa kanya, ngunit magagawa lamang niya iyon sa pamamagitan ng pagpunta sa pulisya. 'Hindi ako makapunta sa istasyon ng pulisya dahil hinahanap ng mga opisyal si Lucas. Nagnakaw siya ng pagkain sa isang supermarket,' sabi ng maliit na bata.

'Oh, Henry. Parang nakakalungkot!' sabi ni Kelly.

  Para sa mga layunin ng paglalarawan lamang. | Pinagmulan: Pexels

Para sa mga layunin ng paglalarawan lamang. | Pinagmulan: Pexels

Matapos makasama si Henry ng isang araw, naisipan ni Kelly na tulungan si Lucas dahil nailigtas niya ang buhay ng kanyang pamangkin. Pumunta siya sa korte at sinubukang gamitin ang kanyang mga contact para mailabas siya sa kulungan sa lalong madaling panahon, ngunit sinabi ng hukom na kailangan niyang maglingkod sa bilangguan ng isang taon.

'Lucas!' bulalas ni Henry at nagmamadaling niyakap siya.

Di-nagtagal, natapos ni Kelly ang mga papeles para ampunin si Henry, at pagkaraan ng ilang buwan, dinala niya ito sa kanyang bahay. 'I'm so glad na nakabalik ka, sweetheart!' niyakap niya ito at sinabing lagi niya itong poprotektahan. Hindi alam ng bata na makakatanggap siya ng isang kahanga-hangang sorpresa pagkaraan ng isang taon.

Nang makalaya si Lucas mula sa kulungan matapos ang kanyang pagkakakulong, lihim siyang inimbitahan ni Kelly sa kanyang bahay para sa hapunan. 'Go change your clothes, Henry. May special guest na sasamahan tayo sa dinner ngayong gabi.'

  Para sa mga layunin ng paglalarawan lamang. | Pinagmulan: Pexels

Para sa mga layunin ng paglalarawan lamang. | Pinagmulan: Pexels

Walang ideya ang bagets na si Lucas ang bisita. Naisip niyang isa ito sa mga kaibigan ni Kelly, at hindi siya makapaniwala nang makita niya si Lucas na nakatayo sa may pintuan.

'Lucas!' bulalas ni Henry at nagmamadaling niyakap siya. 'Hindi ako makapaniwala na nandito ka!'

Pagkatapos, sabay na kumain ng hapunan sina Kelly, Henry, at Lucas. Nagpasalamat si Kelly sa lalaki sa pagligtas sa buhay ng kanyang pamangkin at nangako sa kanya na tutulungan niya itong maghanap ng trabaho at apartment.

Makalipas ang ilang buwan, nakakuha si Lucas ng trabaho na sapat ang sahod niya para umupa ng apartment sa lungsod. Nagpasalamat siya kay Kelly at madalas niyang binibisita si Henry tuwing weekend.

  Para sa mga layunin ng paglalarawan lamang. | Pinagmulan: Pexels

Para sa mga layunin ng paglalarawan lamang. | Pinagmulan: Pexels

Ano ang matututuhan natin sa kwentong ito?

  • Ang pagtulong sa iba ay palaging magdadala sa iyo ng gantimpala. Tinulungan ni Lucas si Henry na makalabas sa nasirang sasakyan, ngunit wala siyang ideya na mabibigyan siya ng gantimpala para sa kanyang kabaitan makalipas ang dalawang taon.
  • Laging mas maganda ang mga plano ng tadhana kaysa sa atin. Sinubukan ni Kelly ang lahat upang mahanap si Henry pagkatapos ng aksidente, ngunit hindi niya magawa. Pagkatapos, ikinonekta sila ng plano ng tadhana sa pamamagitan ng panayam sa TV.

Ibahagi ang kuwentong ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Ito ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa kanila at magpasaya sa kanilang araw.

I-click dito para basahin ang isa pang kuwento tungkol sa isang palaboy na nagligtas sa isang mayamang babae mula sa isang nasusunog na sasakyan. Hindi niya alam kung nasaan siya hanggang sa nakilala niya ito makalipas ang 15 taon.

Ang pirasong ito ay hango sa mga kwento mula sa pang-araw-araw na buhay ng aming mga mambabasa at isinulat ng isang propesyonal na manunulat. Ang anumang pagkakahawig sa aktwal na mga pangalan o lokasyon ay nagkataon lamang. Ang lahat ng mga larawan ay para sa mga layunin ng paglalarawan lamang. Ibahagi ang iyong kuwento sa amin; baka mabago nito ang buhay ng isang tao. Kung gusto mong ibahagi ang iyong kwento, mangyaring ipadala ito sa info@vivacello.org .